Advies van Stichting GEZEN aan de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi)

Op 9 december 201§4 heeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp advies gevraagd aan de RLi dat de basis moet vormen voor het Energierapport 2015 van het kabinet.
De RLi heeft op haar beurt advies gevraagd aan alle belanghebbenden in een consultatieronde. Op 31 mei 2015  heeft de Stichting GEZEN een adviestekst toegestuurd naar het RLi. GEZEN legt hierin de nadruk op:
1. De nieuwe kolencentrales en hun consequenties op het klimaatbeleid.
2. Grootschalige zonne-energie in Griekenland, het Helios-Project.
3. Grootschalige zonne-energie uit Zuid-Europa en Noord-Afrika voor Europa en Nederland.
4. Het grootste probleem: energieopslag op lange termijn.

Op 24 september 2015 is het definitieve advies van RLi aan minister Kamp overhandigd.

Naar onze mening is het rapport degelijk en evenwichtig. Onze aanbeveling om veel aandacht te schenken aan zonnebrandstoffen is op tal van plaatsen in het rapport terug te vinden. Maar de noodzaak om zonnestroom uit het Zuiden in te voeren wordt helaas nergens genoemd. Er is nog veel werk te doen voor de Stichting GEZEN.