Verslag van SolarPaces2017 conferentie in Santiago

Van 26 tot 29 september 2017 was ik aanwezig op de SolarPaces 2017 conferentie in
Santiago, Chili, zie http://www.solarpaces-conference.org/home.html. Er wordt ieder jaar
een dergelijke conferentie gehouden met als onderwerp alle aspecten van Concentrating
Solar Power, CSP. Die aspecten zijn elektriciteitsopwekking, energieopslag, zowel korte
termijn (thermisch) als lange termijn (chemisch), zon-aangedreven chemie,
zeewaterontzilting. Dit verslag geeft een redelijk kompleet beeld van de stand van zaken
van CSP, de superieure vorm van zonne-energie.

SolarPaces 2017 Verslag

Zonne-energie en water in Egypte, een verkenningsreis

Egypte is een van de landen waarin de zon uitbundig schijnt, en waar 
waterschaarste heerst. Het land is dus uitermate geschikt om 
zonnecentrales te bouwen, maar ook om de WaterWin van Solaq BV toe te 
passen. De directe aanleiding voor het bezoek was de uitnodiging van 
Kees Hulsman, de directeur van het Center for Arabic – West 
Understanding in Cairo, om te spreken op de door hem georganiseerde 
conferentie over de watersituatie in de oases en de woestijn.
Ik heb twee doelstellingen:
1. Werken aan de totstandkoming van een 10 MW CSP centrale in Siwa
2. Samenwerking opzetten tussen Solaq en een Egyptische partij om de 
WaterWin technologie van Solaq verder te ontwikkelen en uit te testen.
In de loop van de reis doe ik een culturele ontdekking.

Zonne-energie en water in Egypte, een verkenningsreis