Concentreren van hulp

Ingezonden stuk, gepubliceerd in Trouw 1 juli 2017

 

De geplaatste tekst:

Concentreren van hulp

Als binnen drie jaar de CO2-uitstoot van broeikasgassen nog altijd niet daalt, raakt het doel van het akkoord van Parijs uit zicht (Trouw, 29 juni). De klimaatverandering is alleen te stoppen als alle landen in dit tempo hun economie gaan verduurzamen, dus ook de snel groeiende ontwikkelingslanden. De laatsten hebben hierbij recht op financiële hulp, ook van Nederland (zie Klimaatakkoord). Laat Nederland zich hierbij concentreren op één land, bijvoorbeeld Egypte, met het doel om de elektriciteitsvoorziening aldaar binnen vijftien jaar volledig duurzaam te maken. Met de kracht van de onze financiële instituties en ons organisatorische talent moet dit toch lukken.

E.du M. van Voorthuysen, Groningen

De ingestuurde tekst:

Nog maar drie jaar

Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceert een mooie grafiek van het vereiste tempo waarin de uitstoot van CO2 moet dalen (Trouw 29 juni). De klimaatverandering zal alleen tot stilstand komen als vrijwel alle landen in dit tempo hun economie gaan verduurzamen, dus ook de snel groeiende ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden landen hebben hierbij recht op financiële hulp van de rijke landen, ook van Nederland; dat is in het klimaatakkoord van Parijs vastgelegd.

Wij stellen voor dat Nederland zich hierbij gaat concentreren op één land, bv. Egypte, met het doel om de elektriciteitsvoorziening aldaar binnen 15 jaar volledig duurzaam te maken. Zonne-energie en windenergie zijn in een land als Egypte immers al vrijwel rendabel. Met behulp van de kracht van de Nederlandse financiële instituties en het organisatorische talent van onze bevolking moet dit lukken.

Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen, Stichting voor Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (GEZEN).