Contacten van GEZEN met het ministerie van EZ

In de loop van 2015 had GEZEN contacten met het Ministerie van Economische Zaken. De documentatie daarvan is hier vastgelegd: