Verslag van SolarPaces2017 conferentie in Santiago

Van 26 tot 29 september 2017 was ik aanwezig op de SolarPaces 2017 conferentie in
Santiago, Chili, zie http://www.solarpaces-conference.org/home.html. Er wordt ieder jaar
een dergelijke conferentie gehouden met als onderwerp alle aspecten van Concentrating
Solar Power, CSP. Die aspecten zijn elektriciteitsopwekking, energieopslag, zowel korte
termijn (thermisch) als lange termijn (chemisch), zon-aangedreven chemie,
zeewaterontzilting. Dit verslag geeft een redelijk kompleet beeld van de stand van zaken
van CSP, de superieure vorm van zonne-energie.

SolarPaces 2017 Verslag

SolarPACES 2013 Las Vegas: het verslag

De grote CSP-conferentie SolarPACES werd dit jaar van 17 tot en met 20 september gehouden in Las Vegas. Gezen-directeur Evert van Voorthuysen bezocht de conferentie en maakte een uitgebreid verslag.
Zijn belangrijkste conclusies zijn:

  1. CSP-centrales moeten altijd worden voorzien van opslagcapaciteit. Hierdoor kunnen zij een essentiële rol spelen bij het op duurzame wijze uit-middelen van de steeds
    grotere fluctuaties op het net door het toenemende aandeel van PV (de foto-voltaïsche zonnepanelen). Deze stabilisatie van het net moet nu door gascentrales worden gedaan.
  2. Solar Fuels, dat zijn brandstoffen die door middel van geconcentreerde zonnewarmte worden geproduceerd, zullen een belangrijke rol gaan spelen in een koolstof-arme wereldeconomie. Er moet nog zeer veel onderzoek en R&D hiervoor worden gedaan. Het belang hiervan wordt door de beleidsmakers volkomen onderschat, de budgetten voor dit onderzoek moeten met een factor 10 of meer omhoog.

Opvallend is de opkomst van CSP in de VS, en de ambitieuze doelstellingen van het Department of Energy op het gebied van de noodzakelijke kostendaling.

Het verslag van Solar PACES 2012 (Marrakesh, Marokko) vind u hier.

Het verslag van Solar PACES 2011 (Granada, Spanje) vind u hier.