Deuk geslagen in het Eigen-Bodem Dogma

Het Nederlandse wereldje van de duurzame energie hangt een dogma aan. Alle hernieuwbare energie moet en zal opgewekt worden op eigen bodem en eigen deel van de Noordzee, met als enige uitzondering het kaal kappen van Noord-Amerikaanse bossen ten behoeve van de bijstook van biomassa in onze kolencentrales. Het benutten van de ruimte in andere landen om Nederlandse zonnecentrales en windparken te gaan exploiteren wordt door de milieubeweging als immoreel gezien. Tot voor kort ging de Tweede Kamer en het kabinet hierin mee.

Maar op 11 december werd in de Tweede Kamer de motie Sienot (D66)-Mulder (CDA) aangenomen met 90 tegen 60 stemmen. Voor de motie stemden VVD, CDA, D66, PvdA, 50PLUS, DENK en SGP. Tegen de motie waren: PVV, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie.

Minister Wiebes van economische zaken en klimaat is bereid om de motie uit te voeren. In Trouw van 13 december meldde hij: “Ook kunnen we beginnen een deeltje van ons CO2-doel te halen over de grens, we mogen die projecten meetellen. Dat doen we nu nog niet, maar de Tweede Kamer wil het, ik sta ervoor open.”

Een doorbraak in het verstarde duurzame denken in Nederland, een barst in het eigen-bodem dogma.

De tijd zal komen dat Nederland zonnestroom uit Zuid-Europa en Noord-Afrika gaat importeren.