Roland Kupers kritisch over ‘groene’ waterstof

Roland Kupers, klimaatadviseur bij de Verenigde Naties en voormalig vicepresident duurzaamheid bij Shell, is zeer kritisch over waterstof  in een recent interview in Financieel Dagblad (FD). Als de wereld op grote schaal waterstof gaat gebruiken, zal er zoveel waterstof door lekkages ontsnappen dat de aarde merkbaar verder opwarmt. Iedere ton waterstof heeft een even groot opwarmeffect als 11 ton CO2.

Is dit een show-stopper? Lees verder in de paragraaf “Groene waterstof bestaat nog niet”. Kupers maakt in FD een behartigenswaardige opmerking over de productie van waterstof uit groene stroom:

De komende decennia onttrek je die groene stroom aan de vervanging van bestaande kolen- en gascapaciteit. Stel dat je een windpark op de Noordzee bouwt om waterstof mee te maken. Dan verspeel je veel stroom in de inefficiënte conversie naar waterstof. Als je diezelfde stroom had gebruikt voor het vervangen van een kolencentrale op de Maasvlakte of bijvoorbeeld in Polen, zou er veel meer klimaatvoordeel zijn, en voor minder geld.

GEZEN is het hier helemaal mee eens. In de paragraaf “Groene waterstof bestaat nog niet” op de homepage gaan we hier verder op in.