Concentrating Solar Power: zon is de toekomst

De Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van
Zonne-ENergie propageert de bouw van zonnespiegelcentrales in alle
landen ter wereld waar de zon uitbundig schijnt. 


Het energieprobleem en het klimaatprobleem kunnen opgelost worden als
de wereld op grote schaal deze zonthermische krachtcentrales gaat
bouwen. De technologie heet Concentrating Solar Power (CSP).


Voor alles wat u weten wilt over CSP, op slechts 5 pagina’s,  zie Factsheet CSP

Everything you always wanted to know about CSP (but didn’t dare to ask), see Fact sheet CSP, in just 5 pages.

 

GEZEN blijft zich inzetten voor grootschalige zonne-energie in de zonnige landen: Griekenland  en Egypte.

 

Zonne-energie

Een zonthermische energiecentrale heeft spiegels die de zonnestralen concentreren, zodat er hoge temperaturen ontstaan. Met die hoge temperaturen wordt stoom onder hoge druk gemaakt. Die drijft met behulp van een turbine een generator aan die elektriciteit produceert. Die technologie heet Concentrating Solar Power, afgekort CSP.

De meeste zonnespiegelcentrales slaan de energie in de vorm van warmte op in enorme tanks met vloeibaar zout. Na zonsondergang blijven de centrales elektriciteit produceren, gebruikmakend van de warmte uit de tanks. In Zuid-Spanje staan een aantal van deze centrales. Spanje was tot voor kort het enige land waar na zonsondergang ECHTE ZONNESTROOM uit het stopcontact komt, en geen “groene sjoemelstroom”. Een zonnespiegelcentrale met warmte-opslag levert ook elektriciteit als het donker is. Zonnepanelen en windturbines leveren alleen als het licht is of de wind waait. Zonnespiegelcentrales zijn daarom superieur, en kunnen niet gemist worden.

Zonnespiegelcentrale (zonnetoren met heliostaatspiegels) in Fuentes de Andalucia, Spanje

Zonnespiegelcentrale (zonnetoren met heliostaatspiegels) in Fuentes de Andalucia, Spanje (foto: GEZEN)

 

Geen CO2

In een conventionele centrale wordt gas, steenkool of olie verbrand om de benodigde hoge temperatuur te maken. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt koolzuurgas (kooldioxide, CO2) vrij waardoor het klimaat op aarde verandert met in de meeste gevallen kwalijke gevolgen. Bovendien raken gas, olie en kolen op, zodat er een tekort aan energie zal ontstaan.
In een zonthermische krachtcentrale komt geen koolzuurgas vrij zodat het klimaat gespaard blijft. Er is meer dan voldoende ruimte in de woestijnen, zodat er genoeg zonthermische krachtcentrales gebouwd kunnen worden om de gehele wereld van alle vormen van energie te voorzien. Er zal dan geen tekort aan energie meer zijn.
Elektriciteit kan met weinig verlies over duizenden kilometer getransporteerd worden als je dat met hoogspanningsgelijkstroom doet.

Toekomstvisie

De toekomstvisie van de Stichting GEZEN voor 2050 is als volgt:

 • De elektriciteitsvoorziening van de hele wereld is vrijwel uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energiebronnen:
 • Grootschalige zonne-energie in de woestijnlanden met lange-afstands transport naar de andere landen
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren op alle daken die geschikt zijn
 • Windparken langs de kusten en in ondiepe zeeën
 • Aardwarmte
 • Waterkracht
 • Getijdenenergie
 • Golfenergie,
 • Vloeibare brandstoffen worden geproduceerd met zonnetorens in de woestijnen, waarbij water chemisch wordt gesplitst, en waterstof samen met opgevangen kooldioxide wordt omgezet in koolwaterstoffen zoals methanol.

De Stichting GEZEN staat neutraal t.o.v. kernenergie, maar is absoluut tegenstander van kolencentrales. Er is genoeg gas om het transitietijdperk van fossiele energie naar duurzame energie te kunnen overbruggen.

Investeringsplan

Zonthermische krachtcentrales komen er niet vanzelf. Grote investeringen en krachtige politieke besluiten zullen nodig zijn. Er moet Nederlandse en Europese wetgeving komen die bevordert dat op grote schaal kapitaal van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen maar ook van particulieren wordt benut om hiermee honderden gigawatt aan zonnespiegelcentrales te bouwen, en om tienduizenden kilometer aan Noord-Zuid lopende hoogspannings gelijkstroomleidingen aan te leggen. Met zo’n investeringsprogramma kan de economische crisis effectief bestreden worden.

Een Plan voor de Toekomst kan de somberheid van mensen over hun werkplek en hun financiële toekomst bestrijden. Een plan dat van visie getuigt.

Het Plan voor de Toekomst is een Groen Investerinsplan, waarbij een aanzienlijk deel van particulier spaargeld wordt ingezet voor de bouw van de infrastructuur voor een volledig duurzame wereldeconomie, met daarin een grote bijdrage van CSP. Het resultaat van vele studies is, dat zonder grootschalige spiegelcentrales in zonnige landen die 100% duurzame weredeconomie niet te verwezenlijken is.

De bestaande energiebedrijven zitten echter niet te wachten op een nieuwe concurrent, en zijn vooral in Nederland tot dusver zeer effectief in het frustreren van de transitie naar een duurzame economie. Dat er nieuwe kolencentrales worden gebouwd, zonder dat de CO2 wordt opgevangen en onder de grond wordt gestopt, is een grof schandaal.

Doe mee en help CSP

Het is van belang dat de publieke opinie gemobiliseerd wordt, anders blijven investeringen in de absoluut noodzakelijke zonnespiegelcentrales te gering. Nederlandse bedrijven en Nederlandse investeerders zijn onmisbaar. Met alleen maar zonnepanelen en windturbines zullen we de strijd om duurzame energie echt niet winnen.

 • Word donateur ven de stichting GEZEN !
 • Word lid van de Vereniging voor ZonneKrachtCentrales!
 • U kunt het jaarverslag lezen van de Stichting GEZEN  voor een overzicht van de bouw van zonthermische krachtcentrales in de wereld en het succes van de CSP-lobby in de Tweede Kamer.
 • Lees de teksten van de rondzendbrief van GEZEN, de CSP-Berichten. Meld u vrijblijvend aan voor toezending van de nieuwe CSP-Berichten, Mail ons: info@gezen.nl.
 • Nog beter: wordt (voor minimaal 20 euro per jaar) donateur van de Stichting GEZEN, zodat wij onze onkosten kunnen bestrijden: info@gezen.nl

De Stichting GEZEN heeft van de Belastingdienst een zg. ANBI verklaring gekregen, waardoor donaties aan GEZEN aftrekbaar zijn als gift bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting.

 • Mail ons: info@gezen.nl
 • Bel ons: 06-51635345
 • Schrijf ons: Stichting GEZEN, Nieuwe Kerkhof 30a, 9712PW Groningen.

De CSP-lobby moet krachtiger worden dan die voor de kolenenergie. Alleen zo zal Nederland het voortouw kunnen nemen bij de wereldwijde transitie naar zonne-energie. Steun de totstandkoming van de nieuwe, schone, onuitputtelijke energiebron!

Over de auteur

foto van Evert du Marchie van Voorthuysen, auteur van deze site

Evert du Marchie van Voorthuysen, auteur van deze site

Deze site wordt geschreven door Evert H. du Marchie van Voorthuysen (1942). Hij studeerde experimentele natuurkunde en promoveerde in de kernfysica aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Hij doceerde natuurkunde op de Zeevaartschool in Delfzijl en op de RuG. Hij deed onderzoek in de kernfysica, de vaste-stof fysica en de grondslagen van de quantummechanica in Groningen en Baltimore (USA) tot 2003. Vanaf dat jaar specialiseert hij zich in de techniek en de economie van zonthermische krachtcentrales (CSP) en in energiepolitiek. Hij is oprichter en directeur van de stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (GEZEN) en technisch-wetenschappelijk directer van SOLAq BV, www.solaq.nl. De Stichting GEZEN en het bedrijf SOLAq BV zijn volkomen onafhankelijk van elkaar.

Meer lezen/Further reference

Voor het actuele nieuws op het gebied van grootschalige duurzame energie, en vooral CSP, kijk HIER

Er staat eind 2018 al 5 gigaWatt (5000 megaWatt) aan zonnespiegelcentrales op de wereld. Voor een opsomming van al deze centrales zie alle CSP-centrales.

zie verder: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_thermal_power_stations

Een meer gedetailleerd technisch en economisch overzicht van alle CSP-centrales staat op de website over hernieuwbare energie van het Amerikaans Ministerie van energie: http://www.nrel.gov/csp/solarpaces/

© 2013-2018 Stichting GEZEN, overname uitsluitend toegestaan met bronvermeldingen

One thought on “Concentrating Solar Power: zon is de toekomst

Geef een reactie