Reactie op Stephan Slingerland (in Trouw, 26 april 2016)

In Trouw van 28 april 2016 is een ingezonden brief van Evert van Voorthuysen geplaatst met de volgende tekst

Energietransitie

Het afschaffen van de fossiele energiebronnen in Nederland vergt politieke oplossingen en politici met lef, aldus Stephan Slingerland in Trouw van 26 april. Hij is echter  te pessimistisch over de economische baten van de groene alternatieven voor olie, aardgas en kolen.

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen vergt weliswaar  enorme  investeringen, maar die zullen de economie en daarmee de werkgelegenheid juist wel enorm stimuleren. Minister Kamp  moet daarom met een duidelijk plan komen waarin, in tegenstelling tot zijn Energierapport,  wel heldere keuzes worden gemaakt waarop  het bedrijfsleven kan inspelen. Energietransitie is geen negatief, maar een positief verhaal.

Evert du Marchie van Voorthuysen, Groningen