Zon en wind gaan spoedig fossiel uit de markt drukken

Nieuw rapport van Fraunhofer ISE over de kostendaling van duurzame energiebronnen

Het Frauenhofer-rapport richt zich op de concurrentie tussen enerzijds stroom uit windparken en zonnecentrales (PV grootschalig, CSP en CPV) en anderzijds stroom uit met met fossiele grondstoffen gestookte elektriciteitscentrales. Het beschouwt kostendalingen voor wind, zon vs. (bruin- resp. steen)kolen- en gasgestookte centrales en illustreert dat ook met getallen. Zon en wind gaan spoedig fossiel uit de markt drukken in Europa (Duitsland, Spanje), ook in andere landen en werelddelen zoals USA, Zuid-Afrika en Australië, zo concludeert het rapport.

Voorsprong in kostenrace van PV op dak: geen leveringskosten, geen transmissie van centrale naar huis toe, want PV op dak van eigen huis betekent dat opwek en afname in één hand zit, kortom: er is zelfvoorzienendheid (zolang tenminste de opwek > is dan stroomafname, anders is bijvoeding uit net nodig. En uiteraard alleen overdag). Dit alles aan de hand van getallen en kwantitatieve beschouwingen en berekeningen.

Het rapport richt zich in de eerste plaats op de concurrentiepositie van PV, maar geeft ook getallen en grafieken voor CSP en CPV; zie daartoe p. 28 e.v. van het rapport. Het beschouwt de kansen van CSP aan de hand van parameters die gelegen zijn in de natuurlijke sfeer (continuïteit van levering, m.a.w. leveringszekerheid met opslag), technische sfeer: levering op afroep, “dispatchability”, zowel als in de sfeer van financiering en vertrouwen in politieke stabiliteit ter plekke.
De kosten van CSP met 8 uur energieopslag in de landen rond de Middellandse Zee zijn momenteel vergelijkbaar met die van wind op de Noordzee, maar de leveringszekerheid is groter.

De diverse CSP-technologieën worden met elkaar vergeleken, met als conclusie dat Lineaire Fresnel centrales het goedkoopst zijn.

Geef een reactie