Jan Terlouw spreekt D66 toe

In september 2014 zijn door de organisatie Duurzame Dinsdag prijzen uitgereikt aan Nederlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie.
Een van de prijswinnaars is Jan Terlouw, natuurkundige, politicus en schrijver. Vanaf het moment dat ik hem op de hoogte stelde van het belang van zonne-energie, en vooral de grootschalige zonne-energie, in 2004, heeft Jan bij allerlei gelegenheden de toen in vergetelheid geraakte CSP-technologie gepropageerd.

Op 1 november 2014 heeft Jan Terlouw het 100ste landelijk congres van D66 toegesproken, zie https://d66.nl/congres-archief/congres-speeches.
Vanuit zijn ervaring en wijsheid heeft hij de huidige generatie van politieke machthebbers aangespoord om haast te
maken met de belangrijkste hervorming, de overgang naar een wereld zonder vervuiling en verspilling.

Het heeft geholpen, want in de daaropvolgende speech van partijleider Alexander Pechtold werd veel aandacht aan duurzaamheid gegeven. En kort tevoren werd op het congres een motie aangenomen met de volgende tekst:

Het D66 congres op 1 november 2014 bijeen te ‘s-Hertogenbosch,

Spreekt als haar mening uit dat:

duurzaamheid in de meest brede zin (i.e. klimaatbeleid, biodiversiteit, energietransitie en een circulaire economie) behoort tot de topprioriteiten van de nieuwe D66 hervormingsagenda;

Verzoekt de Tweede en Eerste Kamerfractie van D66 om:

deze ambitie inhoud te geven en uit te dragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie