Rekenkamer-rapport steun in de rug voor buitenlandse zonnestroom

Op 1 mei 2015 plaatste Financieel Dagblad in ingezonden brief van de directeur van de Stichting GEZEN met de volgende inhoud.

Rekenkamer en Ricardo

De Algemene Rekenkamer (ARK) constateert dat de doelen van het Energieakkoord, 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023, niet gehaald worden zonder extra investeringen (FD 17 april). Europese regelgeving staat toe om dergelijke investeringen in andere lidstaten van de EU te realiseren. De buitenlandse optie blijkt volgens de ARK ook nog eens flink goedkoper te zijn. Een mooie illustratie van de economische wet van David Ricardo: produceer op de locatie waar de opbrengst het hoogst is en pas handel toe om de welvaart van de gehele wereld te verhogen. De ARK noemt echter ook een nadeel van investeringen in andere landen, namelijk dat het nuttige effect hiervan voor de Nederlandse werkgelegenheid en technologische kennis geringer zou zijn. Dit argument geldt niet voor grootschalige zonne-energie. Een Nederlandse producent van energietechnologie werd door Amerikaanse wetgeving verhinderd om een zonnespiegelcentrale in de VS te bouwen. Het voorstel van de ARK verhoogt de kans om dit alsnog in Spanje of Griekenland te gaan doen.

Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen, Stichting Gezen, Groningen.

Geef een reactie