100% duurzame en betrouwbare energievoorziening voor Nederland

15 februari 2016

De politieke partij D66 heeft een visie gepubliceerd over de duurzame energievoorziening in de toekomst met de titel:  “D66 geeft Nederland Nieuwe Energie“. Op blz. 11 is een scenario gepubliceerd dat staat als een huis. Het scenario voldoet aan alle relevante  voorwaarden:

  1. >95 duurzaam (d.w.z. de CO2-uitstoot daalt met >95%);
  2. 100% betrouwbaar, dankzij het concept van Power-to-Gas en betrekkelijk kleine gascentrales in de steden en wijken;
  3. betaalbaar.

Alle componenten bestaan al, en de meeste componenten zijn door het leercurve-effect al goedkoop geworden. Power-to-Gas (P2G) is het minst bekend bij het grote publiek. Er wordt in Duitsland op grote schaal ervaring mee opgedaan. Er bestaan plannen om in Delfzijl een P2G-installatie van 12 MW te gaan bouwen.

Maar de Stichting GEZEN plaatst wel een kanttekening. De technische aanpak van zonne-energie en wind als primaire energiebronnen, in combinatie met chemische energieopslag in de vorm van Power-to-Gas (P2G) is uitstekend. Het is naar ons beste weten de eerste keer dat een denktank uit een politieke partij (en daar komt uiteindelijk de macht vandaan) met een helder en wetenschappelijk correct scenario komt. Daarom zijn wij enthousiast en hebben wij  de essentie van het D66-scenario hier visueel getoond.

Maar er zijn ook bezwaren tegen het Zon-Wind-Gas scenario zoals hier boven weergegeven. In dat scenario wordt alle grootschalige zonne-energie, de zonnepanelen op velden, in Nederland uitgevoerd. Dit vergt in totaal, volgens de schrijvers van “D66 geeft Nederland Nieuwe Energie”, 1500 km² aan terrein dat moet worden onttrokken aan de agrarische sector, dat is ruwweg 4 km² = 400 hectare per Nederlandse gemeente. We denken dat dit in ons dichtbevolkte land op onoverkomelijke problemen gaat stuiten.

De Stichting GEZEN verwelkomt het Zon-Wind-Gas scenario van D66, maar stelt voor om het zonne-energiedeel voornamelijk uit te voeren in de landen rondom de Middellandse Zee, kortweg, de Sahara.
Er is dan naast zon-PV (zonnepanelen) ook zon-CSP (zonnespiegelcentrales) mogelijk. GEZEN onderzoekt momenteel allerlei varianten, waarbij het P2G-deel van het scenario ook naar de Sahara gaat, eventueel ook met een deel van de gascentrales.

Blokschema Zon-Wind-Gas Overzicht

Schematische weergave hoe het scenario uitwerkt voor een zomerdag, een nacht en een winterdag