Verslag van SolarPaces2017 conferentie in Santiago

Van 26 tot 29 september 2017 was ik aanwezig op de SolarPaces 2017 conferentie in
Santiago, Chili, zie http://www.solarpaces-conference.org/home.html. Er wordt ieder jaar
een dergelijke conferentie gehouden met als onderwerp alle aspecten van Concentrating
Solar Power, CSP. Die aspecten zijn elektriciteitsopwekking, energieopslag, zowel korte
termijn (thermisch) als lange termijn (chemisch), zon-aangedreven chemie,
zeewaterontzilting. Dit verslag geeft een redelijk kompleet beeld van de stand van zaken
van CSP, de superieure vorm van zonne-energie.

SolarPaces 2017 Verslag