Mondiale Energietransitie

De belangrijkste reden om kolen, olie en gas te vervangen door zon, wind, geothermie, enz. is de noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot. Dit moet overal gebeuren, in alle landen, want anders is het effect te gering om de opwarming op Aarde te stoppen.
Snel groeiende ontwikkelingslanden hebben het extra moeilijk, want zij moeten extra hard investeren, maar hebben meestal onvoldoende kapitaal.
Maar de zonnige landen hebben het weer gemakkelijk, want zonne-energie is daar al vrijwel rendabel. Gecombineerde CSP-zonnespiegelcentrales met warmteopslag en velden met PV-zonnepanelen leveren in combinatie 24 uur per dag elektriciteit. Op wereldschaal ligt het daarom voor de hand om nu voorrang te geven aan een snelle vervanging van alle gas- kolen-en oliecentrales in de zonnige landen door zonnecentrales, en de rijke landen moeten dit proces met alle middelen steunen. De rijke landen hebben zich in het klimaatakkoord van Parijs reeds verplicht om deze steun te gaan leveren.
Een land waaraan Nederland zijn bijzondere aandacht aan zou kunnen geven is Egypte.