Graag groene stroom, maar niet te duur graag

In de Volkskrant is een ingezonden brief geplaatst van de hand van de directeur van Gezen, Evert van Voorthuysen.  Het is een reactie op een opinie-artikel van Peer de Rijk van de actiegroep voor duurzame energie WISE. Deze actiegroep maakt er terecht bezwaar tegen dat de Nederlandse overheid de doelstellingen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot behaalt door aanschaf van certificaten van groene stroom, in plaats van daadwerkelijk groene stroom op te wekken.

In de ingezonden brief wijst Van Voorthuysen er op dat hij, als Nederlandse belastingbetaler groene stroom wil die ook nog goedkoop is. Daarom zou het opwekken van echte groene stroom niet alleen in Nederland hoeven te gebeuren, maar zou het ook in zuidelijke landen met veel zonne-energie mogelijk moeten zijn.

Ingezonden brief in de Volkskrant van 17 december 2013

Ingezonden brief in de Volkskrant van 17 december 2013

Geef een reactie