Beleidsplan

21 oktober 2022

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting GEZEN zoals vermeld in de Statuten is:

1. De stichting heeft ten doel: Het op ruime schaal bekendheid geven aan de grote voordelen van zonthermische krachtcentrales voor de oplossing van het mondiale energieschaarsteprobleem, het drinkwaterprobleem in de droge landen en het verzachten van de gevolgen van het antropogeen broeikaseffect.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende methodieken toe te passen:

1. voorlichting door middel van gedrukte en elektronische media

2. voorlichting op scholen, universiteiten, tentoonstellingen en andere instanties

3. de uitgave van brochures en het bedrijven van een website

4. de organisatie van conferenties en seminaria

5. gerichte beïnvloeding van regeringen, overheden, politici en (internationale) organisaties

6. voorlichting aan bedrijven

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoewel niet expliciet vermeld in de staturen, stelt de Stichting GEZEN zich eveneens ten doel om de nationale en internationale energiepolitiek kritisch te volgen en van commentaar te voorzien, met als richtlijn het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs en leveren van hernieuwbare energie aan de gehele wereldbevolking. Hierbij is de handhaving en intensivering van de vreedzame internationale samenwerking van cruciaal belang.

Beleidsplan voor de periode voor 2021 en volgende jaren

Concentratie op punt 2.5 van de statuten:

  • gerichte beïnvloeding van regeringen, overheden, politici en (internationale) organisaties. Bestaande contacten met Dii Desert Energy en organisaties in Tunesië en Griekenland worden onderhouden.
  • Rechtstreekse beïnvloeding van Nederlandse politieke partijen.
  • Actieve deelname aan conferenties en politiek/wetenschappelijke bijeenkomsten.
  • Het geven van gast-colleges in binnen en buitenland.

Ontwikkelingen volgen:

  • De bestuursleden en de directie van de Stichting volgen de mondiale ontwikkelingen van Concentrating Solar Power (CSP) op een wetenschappelijk niveau. De kennisvergaring komt tot stand door de professionele activiteiten op CSP-gebied van de directeur, het bezoeken van wetenschappelijke conferenties, en het volgen van de wetenschappelijke literatuur. De uitgave van brochures, de organisatie van conferenties en seminaria, het lobbyen en de voorlichting aan bedrijven worden grotendeels door de Vereniging voor Zonne-Krachtcentrales (VZKC), www.vzkc.nl, gedaan.

Kennis verspreiden:

  • De opgedane kennis wordt in het Nederlandse taalgebied verspreid door middel van de zes methodieken die in de statutaire doelstelling staan vermeld. Een deel van deze methodieken wordt tevens toegepast door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales. De Stichting heeft het initiatief genomen voor de totstandkoming van de Vereniging en heeft de VZKC een tijd lang financieel gesteund. De Stichting GEZEN en de Vereniging VZKC hebben een uitstekende verstandhouding.
  • De ervaring heeft ons geleerd om prioriteiten te stellen in de methodieken die in de doelstellingen zijn vermeld. De nadruk wordt gelegd op voorlichting in de traditionele media zoals artikelen in kranten en tijdschriften, deelname aan de on-line discussie op de websites van serieuze media, zoals bv. De Correspondent, voorlichting aan leerlingen en studenten, het geven van interviews en het bedrijven van de website.

 

Geef een reactie